Velkommen

Vedvik Service er lokalisert i Tønsberg, men har sin virksomhet på hele Østlandsområdet. Vi er firmaet du skal kontakte når det gjelder:

- Sertifisering, service og reparasjoner på anleggsmaskiner 
- Enkel service og reparasjoner på motorisert utstyr, slik som båter, trucker, aggregat, kompressorer, lifter osv.
- Reparasjon og vedlikehold av tilhengere / varehengere

Mekaniker med 16 års erfaring fra anleggsbransjen som servicemekaniker. 

Ikke la tekniske problemer stanse maskinparken din, men kontakt oss for å få en rask diagnose og service som holder hjulene i gang.

 

 

Ronny Vedvik er eier og driver av Vedvik Service. Se kontaktsiden for mer informasjon.

 

 

Vi er servicepartner for HYMAX

 

 

Servicebil for reparasjon i felt: